Hoitoideologia

Perustehtävämme

Auttaa asukasta onnistumaan elämässään

Kortekoti tarjoaa asukkailleen positiivisen ilmapiirin, sekä viihtyisän ja virikkeellisen ympäristön rauhallisessa luonnon helmassa. Kortekodin kantava teema ja perustehtävä on ”auttaa asukasta onnistumaan elämässään”. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen asukas

  • saa onnistumisen kokemuksia itselleen tärkeissä asioissa

  • kokee olevansa merkityksellinen ja tärkeä yhteisön jäsen, jolla on todellisia vaikuttamisen mahdollisuuksia

  • on tärkeä yhteisön jäsen juuri sellaisena kuin on


Arvomme

Yksilöllisyys Jokainen asukas on arvokas ja huomioidaan omana itsenään.

Välittäminen Arki on asukkaan rinnalla kulkemista. Autetaan asukasta luottamaan omiin voimavaroihinsa ja osaamiseensa.

Yhteisöllisyys Kortekodilla jokaisella on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, jokaisen ääni on yhtä tärkeä. Jokainen tulee kuulluksi ja ymmärretyksi


Kortekodilla noudatetaan yhteisöhoidon periaatteita jotka ovat

  1. Tasa-arvoisuus ja yhteisöllisyys

  2. Terveen järjen periaate

  3. Avoimuus ja rehellisyys

  4. Ehdoton oikeudenmukaisuus

  5. Luottamuksen periaate

  6. Fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden periaate

Kortekodilla asukkaat osallistuvat päätöksentekoon ja ovat aloitteellisia omia asioitaan koskevissa kysymyksissä. Jokainen saa kertoa oman mielipiteensä ja mielen päällä olevat asiat yhteisökokouksissa, joissa kaikki tulevat kuulluksi. Asukkaat saavat päättää mm. yhteisistä retkistä ja juhlatapahtumista sekä kodin pelisääntöjä pohditaan yhdessä. Asukkaat osallistuvat halutessaan arkisiin kodinaskareisiin omien voimavarojensa mukaan ja kaikille halukkaille tarjotaan mielekästä tekemistä.